Kundunika ramper varje gång när återförsäljare kan konfigurera själv i 3D

Feal säljer kundunika ramper och har gått från en tidskrävande manuell offertprocess till att kunder och återförsäljare själv kan konfigurera en unik ramp via en online-konfigurator. 3D-konfiguratorn genererar också ritningar och bilder som kan användas för att slutkunder och beslutsfattare kan förstå vad offerten innehåller. 

Från manuellt sälj till self service och automatiska underlag

Feal tillverkar och säljer ramper för tillgänglighetsanpassning av fastigheter och fordon, mm.. Produkterna förbättrar livskvaliteten för personer i hela världen. Vi träffar Malin, Ulrika och Daniel från Feal som berättar om sitt konfigurator-projekt. 


Ramperna har alltid anpassats: säljarna ritar upp lösningarna tillsammans med konstruktionsavdelningen som får ta fram ett eller flera förslag som tydligt visar produkten och hur den ska användas. Detta har historiskt sett alltid skett manuellt. Att göra arbetet manuellt innebar att det tog en hel del tid. Samtidigt krävde den manuella processen också att användaren hade bra produktförståelse för annars blir det väldigt lätt fel.

Feal såg möjligheten att effektivisera processen och tog på egen hand fram sin första online-konfigurator. 

Vid lanseringen fick Feals återförsäljare och kunder tillgång till konfiguratorn för att själva konfigurera och ta fram underlag som kan användas i dialogen med slutkunden och förklara hur resultatet kan bli.

Med lösningen kan användaren helt på egen hand konfigurera en ramp och se resultatet i 3D, och även få ut automatiskt genererade PDF-ritningar och bilder på produkten. Malin, Ulrika och Daniel berättar om reaktionerna:

“Nu blir det ju en 3D-bild. Jätteskillnad!”

Alla förstår med hjälp av visualisering

Ramperna tas fram för att användas vid bostäder och varje situation är unik. Samtidigt är både slutanvändaren, återförsäljaren och bidragshandläggare på kommunen med i beslutsprocessen. Med hjälp av den visuella konfiguratorn och automatiska ritningar och bilder är det enkelt att ta fram tydliga förslag som blir användbara i beslutsprocessen. 


“Jag har hört från våra kunder att de är jätteglada att kunna visa för de som bor i huset,…” säger Malin. 

Mer tid och färre fel tack vare konfiguratorn

Feals personal använder också produktkonfiguratorn för att ta emot ordrar på ett smidigare sätt, och samtidigt undvika att det blir fel – konfiguratorns regelverk kan styra så det alltid blir rätt när en ramp tas fram. Både PDF-ritningarna och bilder används för att kommunicera kring offerterna. Det innebär också att vissa arbetsmoment går snabbare, vilket gör att det blir mer tid för Feals personal att fokusera på vidareutveckling av verksamheten.  

“Den här har blivit ett jättebra verktyg, det går ju så mycket snabbare” säger Ulrika, som arbetar med innesälj och tar emot förfrågningar. 


Förändringsprojekt som drivs av egen personal

Feal hade tidigare tittat på att effektivisera offertprocessen, men inte haft tid eller kapacitet till det. När Feal fick höra om DynaMaker och att man kan ta fram sin lösning själv med egen personal blev det gnistan som startade ett större förändringsarbete.

“Jag förstod från första mötet egentligen hur kraftfullt det var… potentialen så att säga, blev uppenbar då” säger Daniel, som arbetar som konstruktör och produktutvecklare på Feal.

Daniel i Feals teknikteam började bygga det som skulle komma att bli Feals konfigurator i DynaMaker för ramper. Med hjälp av sin och kollegornas kunskap om produkten tog Daniel fram en första produktkonfigurator med CAD-visualisering och ritningsautomation. Sedan provade de konfiguratorn internt och på utvalda kunder för att få tidig feedback. Tack vare snabba bollningar fram och tillbaka med sälj och nyckelkunder kunde en snabb lansering ske och visas för världen på en av företagets årliga mässor. 

Daniel började lära sig DynaMaker på egen hand med hjälp av DynaMakers öppna utbildningsmaterial och webinars. Han började successivt bygga upp en produktkonfigurator med hjälp av input från de andra anställda på Feal – kunskap om produkterna och hur de fungerar var en viktig input i arbetet. På några månader gick projektet från idé till intern testning och sedan lansering. Feal klarade sig helt på egen hand och behövde därmed inte ta in extern hjälp med projektet.

“Vi ser det som en jättestor fördel att vi kunde göra det själva”, säger Malin. 

Det gick att kostnadsfritt prova på att utveckla i DynaMaker, vilket Feal upplevde som smidigt – det var den egna tiden som var det enda som kostade i början. 

“Det kändes riskfritt att prova på säger” Daniel.

Om Feal

Feal är ett svenskt tillverkande företag som erbjuder olika ramper såsom transportramper, portabla ramper och systemramper. Ramperna används på olika sätt och vissa av produkterna behöver anpassas utifrån miljön där de ska användas – systemramperna används för bostadsanpassning och gör det enklare för rullstolsburna personer att ta sig in och ur sin bostad. Ramperna behöver passa in vid bostaden och ta hänsyn till miljön där den ska installeras, vilket innebär att en ramplösning måste anpassas vid varje ny installation. I beslutsprocessen finns ofta flera personer med som behöver ta del av olika underlag: slutanvändare och bidragshandläggare på kommuner som beviljar bidrag för att finansiera ramperna. 

Vill du veta mer?