Få dokumentation direkt

Din kund vill nog ha sin produkt nu. Men att skapa både en riktig offert med tillhörande ritning som din kund kan godkänna tar tid. Du behöver räkna på saker, sätta pris, skapa ritningar och sammanställa allt. Och skicka allt fram och tillbaka. Det är massor av dokumentation och att det blir ledtider kan frustrera din kund – vill du inte hellre fokusera på att utveckla kundrelationen? Få din dokumentation direkt med DynaMaker!

All dokumentation med en knapptryckning

Du kan minska den här typen av säljadministrativa uppgifter med DynaMaker så du får tid till att ge riktigt bra kundservice och att ha dialog med kunderna. DynaMaker genererar allt du behöver, från offerter och tillhörande ritningar till helt automatiserade säljordrar som går direkt till produktion så fort kunden lagt sin beställning i kundportalen eller i din e-handel. Systemet integrerar också med CQP-system så du kan hantera komplex prissättning. 

Flexibilitet och flera användningsområden

DynaMaker är ett verktyg som du kan använda externt, internt eller både och. Många av våra kunder använder DynaMaker som ett säljverktyg i dialogen med kund, och en del av dem har integrerat DynaMaker direkt i e-handeln. Systemet passar bra med många digitala säljkanaler och hjälper dig på din resa mot ökad omsättning i de digitala kanalerna. 

  • Skapa automatiska offerter och offertritningar i det format du vill ha
  • Möjliggöra dynamisk prissättning med CPQ-system
  • Få möjlighet att automatisera hela processen från sälj till produktion
  • Spara tid och låt dina säljare fokusera på kundrelationer