Ett typiskt projekt för att lägga till visuell produktkonfigurering i CPQ

DynaMaker-visualisering i CPQ eller e-handel

Om du redan har en produktkonfigurator i din CPQ/e-handel är vår erfarenhet att ett projekt där DynaMaker används för visualisering och CAD-automation kommer:

 • Ge snabba resultat med en prototyp inom några få dagar efter projektstart
 • Ta fyra till sex veckor från projektstart till att du har din första visualisering klar
 • Behöva mellan 50 och 100 arbetstimmar gjorda av en expert, beroende på hur komplex visualiseringen är

Generella rekommendationer

 • Börja enkelt med en applikation för en produkt eller produktfamilj
 • Testa/utvärdera och justera
 • Börja använda verktyget/applikationen internt först och sedan med utvalda kunder innan ni lanserar publikt
 • Repetera med nästa produkt eller produktfamilj

Olika sätt att komma igång med projektet

Gör det själv (”DIY”)

Har du redan utvecklare eller folk som är duktiga på kod i ditt företag? Då kan ni göra jobbet själva i egen takt. Allt för att dina anställda ska kunna prova DynaMaker finns helt publikt, både övningsuppgifter och dokumentation. Med DynaMaker-utvecklare i din organisation kan ni bygga appar på era villkor.

 • DynaMaker bygger på TypeScript som är väldigt likt JavaScript som är ett av de vanligaste programmeringsspråken
 • Vi har ett bibliotek med övningsuppgifter och instruktioner så dina utvecklare kan lära sig
 • Registrering för utvecklare är gratis
 • Vi erbjuder också utbildningspaket, kontakta oss för mer information om utbildningspaket

Läs mer i vår dokumentation och skapa ett utvecklarkonto.

Bli ihopkopplad med en expert

Vill du anlita någon utanför ditt företag som gör ditt projekt? Vi kan koppla ihop dig med en expert som passar dina behov. En expert kan antingen göra hela eller delar av projektet.