Automatisk export av CAD-filer efter konfigurering

CAD-filer för offert och andra processer

När din kund har konfigurerat en produkt behöver de dokumentation: en offert och vanligtvis PDF-ritningar som visar produktens huvuddrag. Ibland behöver kunden andra filer, exempelvis 3D-modeller i CAD-format såsom STEP (.stp) och BIM (.ifc).
Att skapa de här filerna brukar ta mycket tid. Men DynaMaker löser de uppgifterna i ett nafs:

  • Offertritningar på ett ögonblick
  • CAD och BIM-exporter
  • Spara tid för orderkonstruktion

CAD-filer på ett ögonblick

Vi vet att ta fram ritningar och andra CAD-filer för offerter är en riktig tidstjuv och en flaskhals för tillverkande företag. DynaMaker automatiserar det momentet. DynaMaker kan automatiskt generera ritningar utifrån konfigureringen och låta användaren ladda ner dem, eller skicka vem som bilaga till offerter eller till kundkorgen i e-handeln.


Automatiska filexporter för olika arbetsflöden

PDF-ritningar för offert och försäljning

Ritningar förenklar säljprocessen eftersom kunden vet precis vad de får. Kundritningar är oftast enklare och har färre detaljer om man jämför dem med detaljrika interna ritningar för tillverkning.
Att skapa enkla och förklarande ritningar för kunden sker ögonblickligen i DynaMaker, och kunden får snabb återkoppling vid offertförfrågan eller order. Internt avlastas både säljavdelningen och orderkonstruktion när de inte behöver ta fram kundritningar.

CAD- och BIM-filer för professionella arbetsflöden

Hur funkar det om du behöver CAD-filer som ska användas i kundens arbetsflöden och mjukvara? Det funkar utmärkt: DynaMaker kan automatiskt skapa STEP eller BIM-filer från konfigureringen som användaren kan ladda ner och använda i sitt arbete. Den här typen av filer är oftast lättviktsmodeller.

Få fart på tillverkningen med konfigurerings-data

DynaMaker kan också exportera data som kan användas för andra ändamål, exempelvis kan filer och instruktioner tas fram som kan användas internt i tillverkning för att automatisera mer:

  • Kaplistor
  • Håltabeller
  • Datablad

Ta fram bilder som ökar försäljningen

Bilder är också viktigt – lägg till en miniatyrbild på en offert, ett produktblad eller i ett mail och visa kunden vad de har beställt.


CAD-visualisering i realtid

CAD-exporterna såsom offertritningar eller STEP-filer är ett bra tillägg i säljprocessen. Men processen börjar alltid med visuell konfigurering: läs mer om 2D och 3D-visualisering.